«Uniwersalna grupa inwestycyjna»

Uniwersalna Grupa Inwestycyjna to wysokiej jakości konsultacje finansowe, efektywne zarządzanie biznesem, tworzenie i dochodowe wdrażanie innowacji, rozpowszechnianie światowych standardów biznesu i kultury biznesowej.

czytaj więcej

Koncern «Galnaftogaz»

Wiodąca ukraińska firma, podstawową działalnością której jest sprzedaż detaliczna paliwa i podobnych towarów przez sieć stacji benzynowych OKKO. Firma jest jednym z liderów na rynku produktów naftowych.

czytaj więcej

Firma ubezpieczeniowa «Uniwersalna»

Publiczna Spółka Akcyjna Firma Ubezpieczeniowa Uniwersalna wchodzi do pierwszej dziesiątki firm ubezpieczeniowycj Ukrainy. Firma została założona w 1991 roku i dzisiaj pracuje we wszystkich regionach Ukrainy. Według stanu na dzień 1 stycznia 2016 roku, sieć regionalna Uniwersalnej liczy ponad 300 punktów sprzedaży w całym kraju. Uniwersalna świadczy usługi klientom indywidualnym i korporacyjnym i pozycjonuje się jako ubezpieczyciel detaliczny.

czytaj więcej

Koncern «Chlibprom»

Publiczna Spółka Akcyjna Koncern Chlibprom jest jednym z największych przedsiębiorstw ukraińskiego rynku chleba, które codziennie produkuje do 300 ton wyrobów – chleba, bułek, wyrobów cukierniczych i półfabrykatów z ciasta. Do struktury Firmy wchodzi 8 przedsiębiorstw przetwórczych, położonych w obwodzie lwowskim i winnickim.

czytaj więcej

BIZNES-CITY «Technopark»

Biznes-City do duży projekt firmy deweloperskiej Technopark, który nie posiada analogów na Ukrainie Zachodniej. To Centrum Biznesowe, które czyni Lwów biznesową stolicą regionu. Osiem nowoczesnych budynków biurowych o powierzchni ponad 63 tys. m2, tysiące miejsc pracy, rozwinięta infrastruktura, szeroki wybór usług serwisowych i atmosfera sukcesu.

czytaj więcej

Firma budowlana «Progrestechbud»

Firma świadczy usługi wykonawcy generalnego, budowy i rekonstrukcji obiektów przemysłowych i mieszkaniowych. Firma posiada doświadczenie wykonawcy generalnego w budownictwie, własny tabor samochodów, mechanizmów i sprzętu, odpowiedni potencjał kadrowy umożliwia firmie zagwarantowanie klientowi wysokiej jakości i terminowej budowy obiektów o dowolnym stopniu trudności.

czytaj więcej

FIRMA LINX LABORATORIA

Produkcja chemii domowej, samochodowej i budowlanej oraz chemii dla wydobycia ropy naftowej i gazu. Firma została zajejestrowana 10 listopada 2005 r., wraz s Ukraiński Polimer Sp. z o.o. wchodzi do składu jednej grupy firm WALTECH (Waltech Actiengesselschaft, Liechtenstein, Szwajcaria). W grudniu 2008 roku ukończona została budowa fabryki w Stryju.

czytaj więcej

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Produkcja i dostarczanie energii cieplnej.

«Uniwersalna grupa inwestycyjna»

Uniwersalna Grupa Inwestycyjna to wysokiej jakości konsultacje finansowe, efektywne zarządzanie biznesem, tworzenie i dochodowe wdrażanie innowacji, rozpowszechnianie światowych standardów biznesu i kultury biznesowej.

Holnding Uniwersalna Grupa Inwestycyjna został stworzony przez firmę inwestycyjną FIEH Establishment (Liechtenstein) w celu zarządzania biznesem na Ukrainie. FIEH zainwestował kapitał – koncern Galnaftogaz, firma ubezpieczeniowa Uniwersalna, bank Uniwersalny, koncern Chlibprom i inne.

Uniwersalna Grupa Inwestycyjna to wysokiej jakości konsultacje finansowe, efektywne zarządzanie biznesem, tworzenie i dochodowe wdrażanie innowacji, rozpowszechnianie światowych standardów biznesu i kultury biznesowej.

Pomyślnie realizując swoją misję, Uniwersalna Grupa Inwestycyjna wnosi na ukraiński rynek najlepsze praktyki zarządzania korporacyjnego, efektywnego zarządzania procesami biznesowymi oraz kapitalizacją firm.

Straregią Uniwersalnej Grupy Inwestycyjnej jest zwiększenie wartości rynkowej firm, którymi zarządza.