POSZUKIWANIE DOSTAWCÓW NA STAŁE DLA ZAKUPU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

DO 1.08.2016

Poszukujemy dostawców dla zakupu materiałów budowlanych (wyroby metalowe (armatura), piasek, cement, beton, materiały drzewne, tłuczeń i inne).

Szczegółowa informacja zostanie nadana po kontakcie przez e-mail: Mantonova@vashdim.com.ua lub 067-2088754