URZĄDZANIE WEWNĘTRZNYCH SIECI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

DO 18:00 17.06.2016

Holding budowlany, do składu którego wchodzą firmy Firma Mieszkaniowo-Budowlana Wasz Dom Sp. z o.o., Technopark LZTA Sp. z o.o., Progrestechbud Sp. z o.o., Autogaraż Sp. z o.o., zaprasza Państwa do uczestnictwa w przetargu na urządzenie wewnęrznych sieci wodociągu i kanalizacji na budowie wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych (sekcje 1, 2, 3) z obiektami obsługi i podziemnym parkingiem na ul. Pasiecznej we Lwowie („Villa Magnolia”).

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w danym przetargu, w terminie do godz. 18:00 dnia 17.06.2016 r. należy nadesłać na e-mail mantonova@vashdim.com.ua:

  1. List-potwierdzenie zapoznania się z dokumentacją projektową;
  2. Pytania, które powstały u Państwa w trakcie zapozywania się z dokumentacją projektową;
  3. 3. Propozycje dotyczące optymalizacji lub wymiany materiałów (sprzętu) na analogiczne/lepsze według swoich wskaźników technicznych;
  4. Potwierdzenie przyjęcia warunków Umowy/protokół rozbieżności/korekta punktów, z którymi się Państwo nie zgadzacie.

Istnieje prawdopodobieństwo, iż przetarg będzie się odbywał w dwóch etapach. Pierwszy będzie przeprowadzony własnymi siłami zleceniodawcy: zostaną zebrane oferty firm-uczestników, zostanie dokonana analiza cen oraz dodatkowych wymogów, a na podstawie tych danych zostanie podjęta decyzja dotycząca przeprowadzania lub nie przeprowadzania drugiego etapu.

W razie podjęcia decyzji o kontynuacji przetargu, zaangażowany zostanie oddział przetargowy Publicznej Spółki Akcyjnej Koncern Galnaftogaz, który według procedury wielokrokowego obniżania cen wybierze zwycięzcę.

Podkreślamy, iż przeprowadzenie drugiego etapu przetargu jest możliwe, lecz nie konieczne, dlatego prosimy o nadanie wartości kosztorysowej z uwzględnieniem maksymalnej zniżki korporacyjnej dla danego przetargu.

W przypadku przeprowadzenia przetargu w jednym etapie, dodatkowe zniżki, korzystniejsze warunki wraz z argumentację, że „zostały one pozostawione na przeprowadzenie drugiego etapu” nie będą przyjmowane.

Z góry dziękujemy za uczestnictwo i mamy nadzieję na owocną współpracę.

Informacja